Persoonlijke ontwikkeling op het werk: de kracht van zingeving

persoonlijke ontwikkeling

Werkgevers waarderen persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Want wanneer een werknemer groeit op het gebied van zijn of haar vaardigheden, dan heeft hij/zij het bedrijf meer te bieden.

Maar ook voor werknemers is persoonlijke ontwikkeling belangrijk, aangezien we als mens de behoefte hebben om te blijven leren en ontwikkelen. Anders gaan we ons vervelen en kunnen onze bezigheden betekenisloos aanvoelen.

Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus. Met i mindLife dragen we bij aan de diepere niveaus: wie is iemand, wat wil iemand echt en wat is belangrijk voor iemand? Hieronder lees je waarom het voor bedrijven nuttig is om dit te faciliteren: het maakt mensen veerkrachtig.

Wat is persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontwikkelen of uitbreiden van vaardigheden en eigenschappen. Het is een breed begrip en het kent vele verschijningsvormen, waaronder:

  • Zelfbewustzijn: groeien in zelfkennis.
  • Talenten ontwikkelen: leren plannen.
  • Sociale vaardigheden: jezelf ontwikkelen op het gebied van communicatie.

Life counseling richt zich voornamelijk op de eerste variant: groeien in zelfbewustzijn en zelfkennis. Want ook met die vorm van persoonlijke ontwikkeling heeft een medewerker meer te bieden.

Persoonlijke ontwikkeling op een dieper niveau

Persoonlijke ontwikkeling vindt in coachtrajecten nogal eens op een oppervlakkiger niveau plaats: onderzoeken wat je competenties zijn en hoe je die kunt ontwikkelen. Er is echter ook begeleiding op een dieper niveau, die gaat over ‘wie jij bent’, ‘wat echt belangrijk voor je is’ en ‘waar je werkelijk naartoe wilt’ in je leven. Dat diepere niveau gaat over zingeving – ontdekken wat jouw leven zin en richting geeft. Dat kun je vervolgens toepassen en ervaren in je werk.

Wanneer je het diepere niveau goed ontwikkelt, dan ben je veerkrachtiger. Om veerkrachtig te kunnen zijn, moeten we namelijk voelen dat wat ons overkomt iets van betekenis heeft; en dat ons leven betekenisvol is. Dan kunnen we blijven geloven en blijven bewegen in de juiste richting. Ook zijn we dan beter bestand tegen externe druk, aangezien we ‘van binnenuit’ weten waar we in geloven en wie we zijn.

Neem bijvoorbeeld een man van 31 jaar die nog niet zo lang afgestudeerd is en recentelijk de stap heeft gemaakt naar een ‘serieuze’ relatie en een ‘serieuze’ baan. Hij moet wennen aan zijn nieuwe identiteit en de nieuwe externe en interne verwachtingen die daarbij horen. Dat kan overweldigend aanvoelen: doe ik het wel goed? Wie ben ik nu? Wat wil ik zelf?

Je vindt de weg terug naar jezelf door met iemand te spreken over bovenstaande grote vragen. Je kunt in het gesprek bijvoorbeeld samen nagaan wat je kernwaarden zijn, zoals: verbondenheid, speelsheid en creativiteit. Vervolgens kun je onderzoeken hoe je deze waarden in de praktijk kunt brengen in je relatie en in je werk. Zo leef je met bezieling, van binnenuit. Zo blijf je jezelf in alle veranderingen.

persoonlijke ontwikkeling betekenis

Het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een plan waarin je schrijft wat je wilt bereiken op je werk en hoe je dat gaat doen. Bij veel werkplekken is het een verplicht onderdeel. Nuttig, maar wij denken dat er in de plannen vaak een geforceerde scheiding wordt aangebracht tussen werk en privé, tussen de ‘werknemer’ en de mens.

Mensen willen hun hart volgen en vanuit bezieling werken, maar een POP heeft vaak een andere, striktere werk gerelateerde focus. Het zou nuttig zijn wanneer er in het POP ook ruimte is voor de diepere laag. Reflecteren op wat je als mens zou willen bereiken via jouw werk; dat is zingeving in werk in de praktijk! Bij i mindLife begeleiden we mensen bij het inzicht krijgen in wat de diepere laag is van waaruit zij willen werken en leven. Wanneer iemand te maken krijgt met tegenslagen, is dat extra belangrijk; de diepere laag geeft dan houvast.

wat is persoonlijke ontwikkeling

Conclusie

Persoonlijke ontwikkeling op het werk is belangrijk, aangezien het belangrijkste kapitaal van een bedrijf de mensen zijn die er werken. Kwaliteit is rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit die zij leveren. Daarvoor is het nodig dat mensen de kans krijgen om te ontwikkelen als mens, ook op het diepere niveau van zingeving. Dan kunnen ze werkelijk met bezieling aan het werk en dan zijn ze veerkrachtig genoeg om tegenslagen het hoofd te bieden.

Geloof jij als werkgever, bedrijfsarts of werknemer in de kracht van zingeving? Gun je iemand een life counseling traject van vier gesprekken met een gekwalificeerde zingevingsprofessional, of wil je dit zelf ervaren?

Je kunt je hier aanmelden. Daarna nemen we vrijblijvend contact op.