Mensen met milde psychische klachten komen te vaak in de ggz terecht, wat leidt tot onnodige medicalisering en lange wachtlijsten. Vaak is er voor mensen met milde klachten een passender vorm van begeleiding; in plaats van een focus op diagnostiek vertrekken we vanuit de visie dat het leven soms moeilijk, oneerlijk of verwarrend kan zijn. Bas Tomassen (directievoorzitter Zorg van de Zaak): “Te vaak krijgen deze mensen in de ggz een zware diagnose als pincode om een behandeling te vergoeden, ook wanneer er betere aanknopingspunten voor herstel zijn.”

Wanneer je stress, angst of verdriet ervaart, wil dat niet zeggen dat er iets psychologisch of psychiatrisch mis met je is. Ruim vier op de tien mensen krijgt in zijn leven een stoornis opgespeld. Vaak schuilt er een levensvraag onder de mentale (of fysieke) klachten. In de woorden van Damiaan Denys, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam:

“Naar mijn gevoel moeten we psychisch lijden veel meer accepteren voor wat het is. Het is een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Maar in onze tijd wordt dat niet meer geaccepteerd. Het wordt gezien als een defect, een afwijking die zo snel mogelijk gecorrigeerd moet worden.”

Wij geloven dat mensen het verdienen om gesteund te worden wanneer het leven verwarrend of pijnlijk is. Vroeger zocht men op dat soort momenten vaak steun in hun geloof, maar we leven in een tijd van sterke ontkerkelijking, waardoor dat voor een deel is weggevallen. Bij wie kan je terecht wanneer in de werk- of privésfeer levensvragen opkomen, wanneer je met vragen kampt in tijden van tegenslag en verlies?

i mindLife is er om onnodige medicalisering te voorkomen en professionele begeleiding bij zingeving toegankelijk te maken voor werkend Nederland. Een kans voor organisaties om oprechte betrokkenheid uit te stralen naar hun werknemers.

Zingeving in organisaties

Veel onderzoeken – waaronder onderzoeken uit de positieve psychologie – hebben laten zien dat aandacht voor zingeving in organisaties helpt om te kunnen floreren als werknemer; zo draagt het bij aan duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en performance. Dat is de theorie. Maar hoe kan een organisatie in de praktijk aandacht hebben voor zingeving?

Aandacht voor zingeving is er als we ons realiseren dat alle mensen  soms tegenslagen te verwerken krijgen, angsten of twijfels ervaren en graag als authentiek mens willen kunnen verschijnen op het werk. Tegenwoordig vragen we van werknemers steeds meer om een persoonlijke betrokkenheid, en dat vraagt van werkgevers een holistische benadering. Vanuit het perspectief van gezondheid hebben we het dan over positieve gezondheid; een van de belangrijkste pijlers van positieve gezondheid is zingeving.

Binnen de organisatie vervult de bedrijfsarts een belangrijke functie. Deze is er om ervoor te zorgen dat de werknemer gezond kan blijven werken. Wanneer een bedrijfsarts (of leidinggevende) merkt dat er bij iemand veel speelt in de privésfeer (een scheiding, eenzaamheid of te veel verplichtingen) en werk (sleur, conflicten, onzekerheid vanwege een reorganisatie), dan heeft de bedrijfsarts niet altijd de ruimte om hier voldoende ondersteuning in te bieden.

Een traject bij i mindLife zou hierin een oplossing kunnen zijn.  Door de erkenning van het persoonlijke levensverhaal met daaruit voortkomende levensvragen en de ervaren ruimte om hierover met iemand in gesprek te gaan, kan troostrijk en helpend zijn; iemand voelt zich werkelijk gehoord en ontwikkelt een nieuw perspectief. Dat nieuwe perspectief draagt bij aan de weerbaarheid en veerkracht van de cliënt.

Lees meer over onze aanpak