Procedure

Werkgevers, maar ook bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, casemanagers, P&O-adviseurs, arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs, kunnen doorverwijzen naar i mindLife. Aangezien we voornamelijk preventief werken, zijn onze voornaamste verwijzers leidinggevenden en cliënten zelf. Wanneer u meent dat er levensvragen spelen, dan kunt u uw cliënt hier aanmelden. Lees ook onze tips voor verwijzen en casussen.

Ben jij werknemer en wil je graag begeleiding door i mindLife? Dan kun je je werkgever of bedrijfsarts hierom vragen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, er vindt geen dossiervorming plaats en we sluiten zoveel mogelijk aan op jouw behoeftes.

De procedure is als volgt:

  • Aanmelden cliënt via het aanmeldformulier.
  • Na aanmelding krijgt de cliënt een uitnodiging voor een telefonische intake waarin een en ander afgestemd wordt t.b.v.  opstarten traject.  Op basis van de intake wordt er een counselor gekoppeld.
  • Counselor neemt contact op met de cliënt.
  • In overleg met cliënt en opdrachtgever wordt het traject van vier gesprekken afgerond of uitgebreid met meer gesprekken.