Procedure

Werkgevers, maar ook bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, casemanagers, P&O-adviseurs, arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs, kunnen doorverwijzen naar i mindLife. Aangezien we voornamelijk preventief werken, zijn onze voornaamste verwijzers leidinggevenden en cliënten zelf. Wanneer u meent dat er levensvragen spelen, dan kunt u uw cliënt hier aanmelden. Lees ook onze tips voor verwijzen en casussen.

Ben jij werknemer en wil je graag begeleiding door i mindLife? Dan kun je je werkgever of bedrijfsarts hierom vragen. De gesprekken zijn vertrouwelijk, er vindt geen dossiervorming plaats en we sluiten zoveel mogelijk aan op jouw behoeftes.

De procedure is als volgt:

  • Aanmelden cliënt via het aanmeldformulier.
  • Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de cliënt over het traject bij i mindLife.
  • Traject wordt gestart. Qua werkwijze is de eerste keuze wandelcoaching. In overleg kan gekozen worden voor fysieke danwel onlinegesprekken.
  • In overleg met cliënt en opdrachtgever wordt het traject van vier gesprekken afgerond of uitgebreid met meer gesprekken.