De cliënt krijgt in een periode van twee maanden vier gesprekken met een gekwalificeerde life counselor. Het aantal gesprekken is op indicatie uit te breiden. Life counselors dragen uit dat levensvragen een normaal onderdeel van het leven kunnen zijn zonder dat dit als ziekte moet worden gezien.

De kracht van deze vorm van ‘begeleiden’ is gelegen in de ruimte die de cliënt krijgt. De life counselor ondersteunt de cliënt om tot een levensverhaal en toekomstperspectief te komen waar hij of zij zich goed bij voelt. De begeleider is er om steun te bieden, maar ook om het reflectieproces te ondersteunen: wat is echt belangrijk voor jou? Hoe ervaar je nu een disbalans? Welk verlangen ligt er onder je emoties? Wat doet de huidige situatie met je? Waar twijfel je aan? Wat zou je willen? Wat is de rode draad in dit alles?

Het doel van de begeleiding is een toename van de ervaring van betekenis en samenhang, en daarmee een toename van weerbaarheid, veerkracht en (werk)motivatie van de cliënt.

Lees meer over onze aanpak