Laden...
Home Home

Eigentijdse hulp bij levensvragen voor werkend Nederland

- geen labeling en dossiervorming;
- draagt bij aan betrokkenheid, weerbaarheid en voldoening in werk;
- begeleiding door gekwalificeerde life counselors.

Meer informatie

Voor werkgevers met oog voor zingeving

i mindLife is gespecialiseerd in eigentijdse begeleiding bij levensvragen, vaak in combinatie met psychosociale problemen. Ieder mens krijgt wel eens te maken met tegenslag, verlies, een gebrek aan motivatie, verwarring of eenzaamheid. Wanneer het leven niet loopt zoals je zou willen, kunnen levensvragen opkomen: Is dit alles? Waar doe ik het voor? Waarom overkomt mij dit? Hoe nu verder?

Mensen met mentale of fysieke klachten die het gevolg zijn van levensvragen kunnen terecht bij i mindLife, waar ze kunnen spreken met gekwalificeerde life counselors. Zodat de cliënt meer in balans komt en gemotiveerder in leven en werk staat.

i mindLife is ontstaan vanuit de filosofie van demedicalisering: nog te vaak belanden mensen met levensvragen in de ggz, waar existentiële pijn wordt ‘gemedicaliseerd’ tot een stoornis. i mindLife is voor bedrijven een kans om zingeving hoog op de agenda te plaatsen.

Waarom zou je als werkgever of bedrijfsarts verwijzen naar life counseling? Lees de onderbouwing in dit artikel.

Bekijk onze aanpak

Situatie

Levensfaseproblematiek en life events

• Verstoring van gewenst levensverhaal
• Verlieservaring, mantelzorg, ziekte, eenzaamheid
• Moeite bij het oppakken van de draad van je eigen leven
• Vastlopen in werk of privé

Gevolg

Twijfel en zorgen over de toekomst

• Verminderd geluk en energieverlies
• Onzekerheid en spanningsklachten
• Afname vitaliteit en weerbaarheid
• Dreigend verloop, verzuim of functioneringsproblemen

Wat is nodig?

Zelfinzicht, steun en keuzes

• Sparringpartner voor nieuw perspectief
• Normaliseren: “een levensvraag is geen ziekte”
• Voorkomen medicalisering
• Nieuwe energie

Wat levert het op?

Cliënt in balans en op koers

• Toegenomen weerbaarheid en veerkracht
• Toegenomen werkmotivatie
• Preventie (of verkorten) van verzuim
• Goed werkgeverschap: aantrekkelijk voor nieuwe werknemers

Directievoorzitter Zorg van de Zaak Bas Tomassen: “Wij zien vaak mensen op het spreekuur met burn-out klachten. Ze missen een doel in hun leven, ervaren een gebrek aan controle over hun leven en werk. Hierdoor kunnen ze ook niet meer omgaan met de problemen die zich onvermijdelijk in verschillende levensfases voordoen. Te vaak krijgen deze mensen in de ggz een zware diagnose als pincode om een behandeling te vergoeden, ook wanneer er betere aanknopingspunten voor herstel zijn.”

Lees meer over het ontstaan van i mindLife in Trouw: Omgaan met pijn, verdriet en ongeluk is gemedicaliseerd geraakt.

Geïnteresseerd? Een vraag stellen of in contact komen met een medewerker van i mindLife?