Onze aanpak

Life counseling is een vorm van professionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Een bevredigende zinervaring is noodzakelijk voor het welbevinden van mensen.

Onze methodiek is weergegeven in het life counseling wiel. Deze is geïnspireerd op de vier zingevingsbehoeften uit het werk van sociaal psycholoog Roy Baumeister.

De aanleiding voor het betreden van het life counseling wiel is dat de cliënt zich niet goed voelt, vanwege teleurstellingen of tegenslagen. Dat uit zich bijvoorbeeld in niet lekker in je vel zitten, vermoeidheid, piekeren, slecht slapen of een gebrek aan motivatie.

Enkele opmerkingen bij het life counseling wiel:

 • Het wiel is geen strak schema voor gespreksvoering.
 • De vier aspecten in het wiel zijn nauw met elkaar verbonden. We ervaren zin wanneer ze met elkaar in samenhang zijn.
 • De cliënt treedt tijdens het traject in dialoog met het eigen levensverhaal; de life counselor is er als luisteraar, om het verhaal aan het licht te brengen en verdere reflectie mogelijk te maken.
 • Met bezieling bedoelen we een sterke inspiratie van waaruit je leeft en werkt. Hiermee benadrukken we dat het hier niet slechts gaat om een maakbaar psychologisch proces; het beantwoorden van de vier vragen gebeurt door te leven, het is niet iets wat je even noteert.
 • ‘De omgeving’ en ‘de ander’ zijn vaak van grote invloed op ons levensverhaal. Hoe kan de cliënt hierin een balans vinden tussen eigenheid en verbondenheid?
 • Persoonlijke antwoorden formuleren op de vier vragen vergroot iemands weerbaarheid en veerkracht.

Hieronder geven we een uitwerking van de vier thema’s en het uiteindelijke doel van het traject.

Wie ben je?

Hoewel dit een vrij algemene vraag is naar identiteit, doelen we hier voornamelijk op je goed kunnen voelen over wie je bent (eigenwaarde): een belangrijke zingevingsbehoefte. Wie niet blij is met zichzelf, kan een leegte gaan ervaren. Je kunt je goed voelen over jezelf wanneer je trouw bent aan wat belangrijk voor je is en wanneer je het idee hebt dat je voldoet aan een bepaald algemeen gehanteerd mensbeeld.

 • Waar ben je goed in?
 • Wat maakt jou uniek?
 • Waar ben je trots op?
 • Hoe waarderen anderen jou?
 • Welke keuzes kun je maken om meer een leven te leiden dat trouw is aan jezelf?

Wat is belangrijk voor jou?

Wie weet wat belangrijk voor hem is, weet ook wat niet belangrijk is. Dat geeft houvast en draagt bij aan weerbaarheid. Waarden zijn als een innerlijk kompas die je de weg wijzen in het dagelijks bestaan.

 • Wie inspireren jou, waarom?
 • Welke verhalen inspireren jou, waarom?
 • Wie of wat frustreert jou, waarom?
 • Heb je weleens veel emotionele pijn gevoeld? Wat was er toen heel belangrijk voor jou?
 • Op basis van welke kernwaarden heb je grote keuzes gemaakt in je leven?

Waar wil je naartoe?

Het antwoord op deze vraag formuleren gaat over het ontwikkelen van een levensperspectief en doelgerichtheid. Hier tegenover kunnen we ‘uitzichtloosheid’ plaatsen. Wie een aansprekend beeld heeft van de toekomst, kan meer voldoening ervaren in het heden. Een idee van waar je naar op weg bent, voorziet het hier en nu van betekenis. Hoe kunnen we eventuele beperkingen inpassen in ons perspectief? Hoe ontstaat ons toekomstperspectief uit ons verleden?

 • Waar verlang je naar?
 • Wat is de bedoeling van jouw leven?
 • Wanneer voel jij vervulling?
 • Wat zou je nog willen bereiken?

Hoe ga je om met impactvolle momenten?

Soms overkomt het leven je, zoals bij ziekte of ongeluk, en het is goed om stil te staan bij je verlies. Naast het voelen van de emoties is het belangrijk greep op het leven te blijven ervaren, met het oog op wat je wil en wat belangrijk voor je is. Dat kan gelegen zijn in de interpretatie van wat je overkomt en de keuzes die je ondanks de tegenslagen maakt. Keuzes die aansluiten bij de andere drie thema’s uit het wiel.

 • Wat heb je nodig om te kunnen geloven in het behalen van je doelen?
 • Wat heb je nodig om te kunnen geloven in je eigen kracht?
 • Wat heb je nodig om je waarden meer in praktijk te brengen?
 • Wat jou is overkomen, wat betekent dat voor jou?
 • Wat deed je in het verleden om moeilijke, kwetsbare periodes te hanteren?

Doel: in balans en op koers

Jezelf kunnen waarderen, weten wat belangrijk voor je is en wat je wil, en een gevoel van grip op het bestaan leiden tezamen tot een toename van weerbaarheid, veerkracht en (werk)motivatie van de cliënt; dat is het doel van het traject. Wanneer de vier hierboven genoemde thema’s tezamen draaien als één geheel, dan voelt een leven als zinvol. En wie weet waar hij het allemaal voor doet, kan meer aan. Met de term ‘bezieling’ willen we benadrukken dat de ervaring van zin iets is wat je in het echte leven ervaart en ontdekt; het is niet iets wat je zomaar even bedenkt.

We verleggen de focus van de oppervlakkige klachten (symptomen) naar het onderliggende: levensvragen, onduidelijkheid, teleurstelling, verwarring, gemis. Zo voorkomen we ziektegedrag en scheppen we de voorwaarden om weer in balans en op koers te komen.

Theoretische onderbouwing

Voor de theoretische onderbouwing van de methodiek verwijzen wij naar de volgende werken:

 • Baumeister, R. F. (1991). Meanings of Life. New York, Guilford Press.
 • Mooren, J.H. (2013). Bakens in de stroom – naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk. De Graaff
 • Vooren, I. & Koch, M. (2017). Zin kun je maken. Processen van zingeving begeleiden. Amsterdam: Boom
 • Vosselman, M. & Hout, K. van (2013). Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn. Amsterdam: Boom