Meerwaarde

Naast de cliënt profiteren ook organisaties en de maatschappij van life counseling. De begeleiding vergroot het welzijn van de cliënt, doordat zij haar verhaal in alle rust kan delen zonder deze te problematiseren en te medicaliseren.

In bijna 50% van de verzuimgevallen bij het Zorg van de Zaak Netwerk spelen niet-medische factoren – de factoren die we op deze website bespreken – een rol. Bij i mindLife kan de cliënt hierover spreken, zodat ze betekenis kan geven aan wat haar overkomt en de daarbij passende stappen kan gaan zetten.

Verder kan gesteld worden dat de maatschappij  gebaat is bij de demedicaliserende beweging van i mindLife, aangezien nu nog te veel mensen met milde psychische klachten in de ggz belanden. Dit leidt tot lange wachtlijsten en niet passende vormen van begeleiding.

Alternatieven

Zijn er niet genoeg professionals waar mensen terecht kunnen met hun problemen? In bedrijven werken coaches en vertrouwenspersonen en daarbuiten werken praktijkondersteuners, therapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Zij zijn echter veelal niet specifiek opgeleid om mensen te begeleiden bij de reflectie op levensvragen; en dat is ook niet direct wat ze beogen. De meeste behandelaren zijn gericht op behandelen.

Life counselors nemen een unieke positie in en hebben in hun ‘rol’ veel vrijheid. Ze zijn er niet om te ‘behandelen’, of te ‘monitoren’, want die vrijheid is nodig om tot antwoorden op levensvragen te komen. Life counselors zijn als professionele vrienden: ze geven geen (goedbedoeld) advies, ze bieden steun en menselijk contact. Als professional faciliteren ze reflectie en het ontstaan van nieuwe perspectieven. Lees hier hoe we dat doen.