Laden...
Trainingen Trainingen

Trainingen

Een waardevol welkom in jouw organisatie.

Advies en begeleiding bij het realiseren van een onboardingsprogramma met aandacht voor zingeving en waarden.

Onboarding is veel meer dan inwerken: het is ook ver-werken. Niet alleen voor de nieuwe werknemer maar ook voor de werknemers die al aan boord zijn. Ieder welkom draagt nog een afscheid in zich: van een vorige baan, een vorige collega, van idealen. Maar ook hoop: op een betere en mooiere werkplek, een betere leidinggevende of een leuke collega. Die ervaringen blijven vaak onbesproken of worden helemaal niet (h)erkend. De meeste onboardingsprogramma’s richten zich vooral op de praktische zaken van het onboarden en benutten niet de mogelijkheden die de onboarding biedt voor zinvinding en verbinding op de werkvloer.

Wat houdt ‘Een waardevol welkom in jouw organisatie’ in?

Een waardevol welkom:

  • richt zich niet op het individu maar op het collectief
  • richt zich niet op de instrumentele kant van het inwerken maar op de betekenislaag (waardeoriëntatie)
  • gaat niet over binding maar verbinding
  • bestaat uit concrete praktijken die verbinding op alle lagen initieert (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel)

Wat levert ‘een waardevol welkom in jouw organisatie’ op?

Een verrijkt onboardingsprogramma waarin nieuwe en zittende werknemers uitgenodigd worden om betekenis te geven aan hun werk en waarin de waarden die belangrijk zijn in de organisatie concreet gestalte krijgen.

Meer informatie

Mail naar [email protected]

Waardevol werk- (H)erkennen van en omgaan met morele stress

Werken in een organisatie zorgt ervoor dat het niet altijd mogelijk is om te doen wat volgens jou goed of nodig is. Procedures, protocollen, tijdsdruk of het vasthouden aan ‘zo doen we dat hier nu eenmaal’ staan soms in de weg. Je hebt wel ideeën over hoe het dan wel zou moeten, maar je zit niet in de positie om dit ook uit te voeren. Het voelt misschien alsof je handen gebonden zijn. Maar het laat je niet los, het zorgt voor frustratie, schuldgevoel, schaamte, onverschilligheid en/of verlies van zingeving. Dit is morele stress. Als dit te hoog oploopt kan dit lijden tot onder andere een burn-out. Om dit voor te zijn ga je in dit online programma aan de slag met de oorzaken en oplossingen van morele stress om zo samen met je omgeving tot morele veerkracht te komen.

Wat houdt ‘Waardevol werk’ in?

Morele stress vindt plaats wanneer onze waarden in het geding komen. Je kunt je eigen gedrag of dat van de organisatie waarin je werkt onvoldoende rechtvaardigen en je staat niet achter datgene wat je moet doen. Je voelt je machteloos en lijkt alleen te staan in datgene wat je belangrijk vindt. Hierdoor kun je in een negatieve spiraal komen waardoor je op termijn alle zin in je werk verliest. In dit online programma doorbreken we die negatieve spiraal door het leren tijdig herkennen van morele stress en de juiste hulpbronnen in te zetten om te komen tot morele veerkracht. Dit doe je onder begeleiding van een life counselor. Het is een academisch geschoolde specialist in morele zaken, zinvinding en levensvragen. In ieder van de vier online sessies staat een thema centraal. Dit zijn:

–             Morele stress

–             Morele keuzes

–             Morele moed

–             Morele veerkracht

Wat levert ‘Waardevol werk’ op?

Je weet morele stress tijdig te herkennen en je herkent welke waarden er in die situatie in het geding zijn. Ook heb je handvatten om morele stress bespreekbaar te maken, waardoor je het gezamenlijk kunt oppakken. Dit vermindert gevoelens van eenzaamheid die morele stress oproept. Tenslotte weet je over welke hulpbronnen van morele veerkracht je beschikt en hoe je deze kunt inzetten. Dit alles zorgt ervoor dat je weer meer zin in je werk krijgt.

Meer weten?

Mail naar [email protected]