i mindLife biedt life counseling aan mensen met mentale klachten die niet gebaseerd zijn op een psychologische of psychiatrische ziekte, maar voortkomen uit levensvragen of psychosociale uitdagingen, waar elk gezond individu mee te maken kan krijgen, bijvoorbeeld eenzaamheid, een gebrek aan motivatie, ziekte, verlies of een scheiding. Hiermee dragen we bij aan een demedicaliserende doorbraak in de zorg.

De gekwalificeerde life counselors helpen mensen inzicht te krijgen in hoe zij in het leven staan, wat voor hen van waarde is en wat dit betekent voor hun huidige situatie, zodat er naast steun en medeleven ook richting en betekenis kan ontstaan.

Zingevingsvragen kunnen ieder mens in verschillende fasen van het leven treffen, wanneer ze geconfronteerd worden met verlies, twijfels, ziekte of werkdruk. Juist dan verdienen mensen de begeleiding die zij werkelijk nodig hebben, en die begeleiding bieden wij.

Onze aanpak Aanmelden cliënt