Zingeving op de werkvloer

Hoe maak je ruimte in je organisatie voor zingeving? Dan gaat het om ruimte maken voor andersoortige gesprekken naast de gebruikelijke functionele en doelgerichte gesprekken in een organisatie. Gesprekken waarin het gaat over betekenis en over de waarden van het werk in de organisatie. De lifecounselors van imindLife faciliteren dit soort gesprekken in organisaties. We ontwikkelen nu een on-boardingstraject voor organisaties waarin het niet gaat om het functionele inwerken van mensen maar om een onboardingstraject waarin medewerkers zich op betekenis- en waardenlaag oriënteren op hun nieuwe baan. Zodat de werknemer een zinvolle baan krijgt en de werkgever een betrokken en bevlogen medewerker. Nu al meer weten? Neem contact op via [email protected]