Kannick werkt samen met imindLife

Per 1 januari 2023 zal een vernieuwd Kannick van start gaan!

Kannick staat voor ‘Kan ik’.

Kannick specialiseert zich in oplossingen voor verzuim. Cliënten komen met behulp van een integrale aanpak tot optimaal functioneren en duurzame werkhervatting. De Kannick professionals hebben een achtergrond en ervaring als psycholoog, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige en life counselor en werken als team rondom de individuele cliënt.

Het vernieuwde Kannick is het resultaat van een intensieve samenwerking met Shared Ambition, Ergatis en imindLife.

imindLife heeft voor Kannick een online groepstraject ontwikkeld waarin cliënten met elkaar kunnen delen.

Het online zingevingsprogramma heeft tot doel om de deelnemers uit te nodigen om zijn/ haar ziekte/ uitval te duiden en betekenis te geven. Of in spreektaal: ‘om het een plekje te geven’.

En het programma wil deelnemers helpen om weer ‘heel’ te worden. Wanneer mensen ziek zijn verengt hun bestaan zich. Dat is de ervaring ‘gebroken te zijn’. Heel-worden vraagt om weer ruimte te maken voor wie ze ten diepste zijn en dat ze zich weer kunnen verbinden met hun unieke levensverhaal (hun unieke oorsprong en bestemming).