De meerwaarde van life counseling voor werkend Nederland

door Jos Nierop

Als werkgever wil je een succesvol bedrijf. Dat vraagt naast een goed product of een goede service, een gestroomlijnde werkwijze, effectieve marketing en een betrokken klantenservice natuurlijk vooral om getalenteerde werknemers die zich in willen zetten voor het bedrijf. Voor veel leidinggevenden is in tandem met bedrijfssucces ook werkgeluk een belangrijk streven. Hieronder vertel ik wat hierin de meerwaarde is van life counseling.

De ultiem gelukkige werknemer

Over duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en werkplezier is veel – heel veel – gezegd en geschreven, en met reden: positief psycholoog Shawn Achor liet bijvoorbeeld zien dat gelukkige medewerkers creatiever, stressbestendiger en productiever zijn. Uiteraard leidt dat tot meer zakelijk succes.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 25% van succes in je werk afhangt van I.Q.; 75% hangt af van je optimisme, sociale ondersteuning en je vermogen om stress te zien als uitdaging, niet als bedreiging; wie zich niet goed voelt, kan niet goed presteren. Vandaar de aandacht voor vitaliteit en het experimenteren met nieuwe (vrijere) vormen van organiseren.

Een valkuil is dat we gaan streven naar het idee van de energieke (‘ultiem’ gelukkige) werknemer, die stralend op het werk verschijnt en exact de resultaten levert die gevraagd worden. Dat streven is onhaalbaar.

De realiteit is dat het leven onvoorspelbaar is. Het is normaal dat mensen tegenslagen ervaren, falen en angst en verdriet voelen. Scheidingen, ziektes, ruzies, rampen – ze maken onderdeel uit van het grillige leven; net als een gebrek aan motivatie, een gevoel van sleur, vermoeidheid, twijfels over je eigen kunnen of impactvolle ervaringen op je werk, eenzaamheid of verwarring over dit menselijke bestaan.

Mensen zijn veerkrachtig en gaan meestal goed om met zulke ervaringen. Maar soms hebben mensen behoefte aan een nieuw perspectief. Dan helpen steun, empathie, en de ruimte om je verhaal te doen. Om met een ander de zaken op een rijtje te zetten. Om jezelf opnieuw uit te vinden. Het voelt goed wanneer je de kans daartoe krijgt; het voelt als een erkenning van jouw werkelijke levenssituatie.

Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim, is het goed om te overwegen of hier sprake is van een individueel ‘probleem’ (iemand is bijvoorbeeld zeer perfectionistisch), welke rol het bedrijf speelt (de zwaarte van de functie, onderlinge verhoudingen), of dat ‘het leven’ met deze persoon aan de haal is gegaan (verlieservaringen, levensvragen, verwarring). Wanneer we recht doen aan de complexiteit van de mens en ons bestaan, dan mogen we erkennen dat het vaak een combinatie is van al deze factoren. Daarom kan het van waarde zijn om ook te werken met life counseling.

Wat is life counseling?

Werknemers kunnen bij een life counselor terecht met levensvragen: “Ieder mens heeft een levensverhaal. In het dagelijks leven staan we daar vaak niet bij stil. Het is net als met ons lichaam. We merken pas hoe belangrijk een spier of lichaamsdeel is, wanneer het niet meer functioneert. Zo is het ook met levensverhalen: we gaan er pas bewust bij stilstaan wanneer het hapert, wanneer de plot die we in gedachten hadden (een lang en gelukkig leven, een kinderrijk leven, een gezond leven, een seksueel actief leven, een ideaal leven, een zinvol leven) in gevaar komt” (Bohlmeijer, 2007, p. 46). Dan komen er levensvragen op: waarom overkomt mij dit, wat ben ik aan het doen, waarom doe ik wat ik doe, welke keuze moet ik maken? Tijdens de pandemie lichten deze vragen nog eens extra op.

Wanneer het leven anders loopt dan gepland en wanneer het leven pijn doet, wil dat niet meteen zeggen dat er iets mis met je is; dat er sprake is van een stoornis die genezen moet worden. Waar een bedrijfsarts soms niet genoeg tijd heeft om uitgebreid in te gaan op een levensvraag, en waar een psycholoog er is om te behandelen, is een life counselor volledig beschikbaar om te steunen en om tot een nieuw levensperspectief te komen.

i mindLife

We hebben i mindLife in het leven geroepen om eigentijdse hulp bij levensvragen toegankelijk te maken voor werkend Nederland. Hierin hanteren we een hoge standaard: de begeleiders zijn universitair geschoold en hebben veel ervaring als het gaat om het begeleiden van zingevingsprocessen.

We werken vanuit de wetenschap dat het leven onvoorspelbaar en verwarrend kan zijn en blijven weg van diagnoses en dossiervorming. We geloven in de creativiteit en weerbaarheid van ieder individu. En we weten dat we die kunnen faciliteren door werkelijk contact met iemand te maken, mee te leven, en samen te zoeken naar acceptatie en nieuwe zin.

Bron

Bohlmeijer, E.T. (2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom.