Life counseling, voor wie is dat nuttig? 3 casussen

door Jos Nierop

Wanneer we ons slecht voelen op het werk, dan zijn er vele oorzaken denkbaar. Die kunnen we scharen onder ‘werk’ of ‘privé’, al is er natuurlijk veel overlap tussen die twee domeinen; ze beïnvloeden elkaar. En bij goede werkgevers kunnen we – afhankelijk van de aard van het probleem – rekenen op ondersteuning van (bedrijfs)psychologen, coaches, bedrijfsmaatschappelijk werkers of… life counselors. Een life counselor is een humanistisch geestelijk verzorger die begeleiding biedt bij levensvragen en zingeving. Dat is een relatief nieuwe vorm van ondersteuning voor bedrijven. Wie heeft hier baat bij? Om dat inzichtelijk te maken, deel ik hieronder drie casussen.

Kort door de bocht kunnen we stellen dat de psycholoog er is om individuen te behandelen, de bedrijfsmaatschappelijk werker om praktische ondersteuning te bieden, en de life counselor om begeleiding te bieden bij levensvragen en zingeving. Dat is het makkelijkst te illustreren met een casus, een voorbeeld van iemand die baat heeft gehad bij een life counseling traject van vier gesprekken.

Een leven na kanker

Peter is 53 jaar en is hersteld na een periode van kanker. Hij kijkt nu met andere ogen naar zijn levenssituatie en werk. Wat eerst zo vanzelfsprekend leek, trekt hij nu in twijfel. Wat is echt belangrijk voor mij? Waar word ik blij van? Peter merkt dat hij zich minder goed kan concentreren op het werk, en hij zou graag wat meer grip krijgen op zijn situatie. Wat heeft het allemaal te betekenen? In welke zin heeft deze ziekte mij veranderd? Hij heeft geen behoefte aan praktische hulp, maar wil reflecteren op zijn levensvragen. Het resultaat van het life counseling traject is dat Peter betekenis heeft kunnen toekennen aan wat hem is overkomen. Het heeft hem inzicht gegeven in wie hij is, en wat er voor hem werkelijk toe doet. Hij is hier meer aandacht aan gaan besteden in zijn werk en ervaart nu meer voldoening dan voorheen.

Heeft mijn leven zin?

Maya is 52 jaar en heeft in haar carrière een aantal sprongen gemaakt tussen vakgebieden. Hierdoor werkt ze nu onder haar niveau. Ze heeft leuk contact met haar collega’s, maar haalt steeds minder voldoening uit haar werk. Zonder man en kinderen begint ze thuis steeds meer te piekeren. Maya begint zowel terug als vooruit te kijken: wat laat ik op de wereld achter? Is dit alles? Wat ga ik nog doen, tot mijn 67e en daarna? Wie ben ik eigenlijk echt? Ze zou hier graag met iemand over praten, aangezien ze haar focus begint te verliezen op werk. Ze heeft geen behoefte aan praktische hulp, omdat ze eerst wil reflecteren op deze diepere vragen. Met een life counselor kan ze op zoek gaan naar antwoorden en een nieuw perspectief. Na het life counseling traject heeft Maya helder zicht op wie ze is, wat belangrijk voor haar is, en waar ze naartoe zou willen. Deze ervaring maakt dat ze meer voldoening voelt en weer ‘gewoon’ aan het werk kan.

Ongewenste kinderloosheid

Eva is 34 jaar en kreeg door een ziekte te maken met ongewenste kinderloosheid. Het verlies doet pijn en het lukt niet om ‘het een plek te geven’. Het leven voelt minder betekenisvol, nu deze droom haar is afgenomen. Eva dacht dat ze een goede moeder had kunnen zijn, die haar kind echt iets mee had kunnen geven. Hoe kan ze nu van betekenis zijn, voor zichzelf, haar dierbaren en de wereld? Wat moet ze met deze ervaring? Op het werk verliest Eva haar enthousiasme en energie. Ze zou haar veerkracht graag terugvinden door met een life counselor te spreken over wie ze nu is, wat belangrijk voor haar is, en waar ze naartoe wil. Dat nieuwe perspectief geeft haar de energie om verder te gaan. Na het life counseling traject heeft Eva meer zicht op de diepere wensen die verbonden waren aan het krijgen van kinderen. Ze heeft het verlies kunnen verwerken en het is haar gelukt om betekenis te vinden in werk en relaties. Hierdoor voelt ze meer energie en voldoening.

Conclusie

i mindLife is in het leven geroepen om bij te dragen aan de demedicalisering van existentiële pijn. Wanneer iemand oververmoeid, gespannen, rusteloos of somber is, dan wil dat niet altijd zeggen dat iemand psychisch ziek is. Die demedicalisering is prettig voor de cliënt, die ervaart dat ze goed genoeg is, en de steun en begeleiding krijgt die passend is.

Meer weten? Kijk eens naar onze FAQ. Je kunt een medewerker eenvoudig aanmelden. We nemen daarna vrijblijvend contact met u op.