Wanneer kun je als HR of bedrijfsarts doorverwijzen naar i mindLife?

De scheidslijn tussen werk en privé is als een landsgrens: ooit verzonnen, wat praktische implicaties heeft, maar nog steeds in essentie verzonnen. In je privéleven kun je last hebben van een relatieconflict, zorgen over de toekomst, fysieke klachten tijdens het hardlopen, gedoe met je woning of verdriet vanwege een groot verlies; dat noemen we de ‘privésfeer’.

In het werk kun je te maken krijgen met conflicten, werkdruk, verveling, angst en frustratie; we noemen dit de ‘werksfeer’. De ervaringen in je privésfeer draag je met je mee wanneer je over de drempel van het kantoor stapt, en andersom. Je bent overal in essentie jezelf.

Veel werkgevers erkennen dit en maken hulp voor werknemers toegankelijk die hierop aansluit; hulp waar er oog is voor de hele mens. In dit artikel lees je wanneer begeleiding op het gebied van zingeving en levensvragen een werknemer kan helpen.

Wanneer een werknemer getroffen wordt door het leven

De bedrijfsarts is er om ervoor te zorgen dat werknemers gezond kunnen (blijven) werken. Ze is onafhankelijk en redeneert vanuit het welzijn van de werknemer. Idealiter ondersteunt ze de werknemer in alle vraagstukken die het welzijn in relatie tot het werk kunnen beïnvloeden. Wat doe je als bedrijfsarts wanneer je merkt dat een werknemer worstelt met ervaringen die werk en privé doorkruisen? Wanneer je merkt dat hij of zij behoefte heeft aan steun, een luisterend oor, perspectief en rust? Uit deze behoefte spreekt een verlangen naar een goed, niet-doelgericht gesprek met een empathisch persoon. Als bedrijfsarts heb je niet altijd de tijd voor een aantal open, belangeloze gesprekken.

Getroffen worden door het leven kent vele gezichten: een ongeluk krijgen tijdens het fietsen, een scheiding, het verlies van een dierbare, het verlies van je werkmotivatie, burn-outklachten door een combinatie van werkdruk en privéomstandigheden… Bij veel mensen is er in dit soort situaties behoefte aan steun, het kunnen delen van je ervaring, en het kunnen duiden van wat het allemaal te betekenen heeft.

Waarom en wanneer verwijzen naar i mindLife?

Mensen willen graag hulp die passend is bij hun persoonlijke ervaring. Wanneer een mens getroffen wordt door klein of groot leed, dan is het niet altijd passend om dit met een psycholoog binnen de kaders van een stoornis of label aan te vliegen (zie voor een uitwerking van dit idee o.a. ons artikel over medicalisering). Ook als bedrijfsarts of HR heb je meer rollen en taken te vervullen, soms is er weinig tijd.

Wanneer je merkt dat iemand het overzicht kwijtraakt, moeite heeft met het dragen van het leed in werk en privé, of wanneer je merkt dat iemand stuurloos of verdrietig is, dan kan het voor zo iemand helpend zijn om een ‘professionele vriend’ te ontmoeten: een life counselor van i mindLife. De verbinding, onvoorwaardelijke acceptatie, de openheid in het gesprek, ze zorgen ervoor dat iemand zich gezien, gewaardeerd en gehoord kan voelen. Dat schept vertrouwen en geeft kracht: ik sta er niet alleen voor. Iemand voelt dat er recht wordt gedaan aan hem als uniek individu, voorbij de verzonnen scheidslijn van werk en privé.

Een life counselor is een humanistisch geestelijk verzorger met veel ervaring en expertise op het gebied van zingeving. In trajecten dragen ze bij aan de veerkracht van individuen, door op zoek te gaan naar betekenis en bezieling.

En de alternatieven?

Er zijn duizenden professionals die zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Er zijn coaches, lichaamsgerichte therapeuten, psychotherapeuten, mindful wandelcoaches en stress en burn-out coaches.

i mindLife neemt hierin een specifieke positie in. Iemand is in de eerste plaats een mens, niet ziek. Als mens hebben we behoefte aan betekenis. Waarom overkomt mij dit? Wat moet ik doen? Wat is hier de zin van? Waar leef ik voor? De begeleiders vegen alles van tafel, zodat er ruimte is voor het levensverhaal van de cliënt, zodat inspiratiebronnen, krachtbronnen en hoop in de persoon zelf op kunnen lichten.

De kracht van deze cliëntgerichte aanpak is aangetoond door therapeuten als Carl Rogers. Mensen blijken vaak zelf in staat om tot inzicht te komen, wanneer de juiste voorwaarden hiervoor aanwezig zijn: actief en empathisch luisteren (zie ons artikel over de presentiebenadering), en een totale aanvaarding van de mens met zijn problemen.

Wanneer je als HR of als bedrijfs- of verzekeringsarts doorverwijst naar i mindLife, dan straal je naar je cliënt uit dat je hem of haar niet beschouwt vanuit de beperkte identiteit van ‘werknemer’. Natuurlijk is dat de insteek van de meeste professionals, maar bij life counseling is het een wezenlijk kenmerk. Bovendien is er veel aandacht voor de onderliggende behoefte aan zingeving: kan iemand eigenwaarde voelen, weet iemand wat van waarde is voor hem of haar (kernwaarden), ervaart iemand doelgerichtheid (levensdoelen), en enige grip op het eigen leven? Weten en voelen waar het jou allemaal om te doen is, geeft kracht.

Conclusie

Merk je dat iemand behoefte heeft aan een goed gesprek met een life counselor? Heeft iemand veel meegemaakt, of is er sprake van een gebrek aan motivatie en zin? Dan kun je iemand vrijblijvend aanmelden bij i mindLife.

Wil je meer weten over onze diensten? Kijk eens naar de tips voor verwijzen en casussen. In dit artikel beschrijven we drie casussen, zodat je een concreet beeld krijgt bij wie baat heeft bij dit aanbod.